• head-logopedia

Centre de logopèdia

Serveis especialitzats en logopèdia a Sant Joan Despí

Logopèdia infantil

 • logopiedia-infantil

En la logopèdia infantil l’objectiu es corregir o millorar els trastorns del llenguatge, que durant l’adquisició i desenvolupament del llenguatge i la parla presenten entrebancs que poden ser evolutius i d’altres no, veient-se alterades les seves capacitats comunicatives.

Sol·licitar més informació

El centre Alar oferim atenció preventiva i tractament per infants i adolescents que presenten:

 • Retard en el moment d’aprendre a parlar.
 • Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
 • Trastorns específics de lectura (dislèxia).
 • Trastorns de llenguatge (no parlar abans dels tres anys d’edat).
 • Problemes auditius (que poden produir un endarreriment important en el Desenvolupament habitual del llenguatge).
 • Trastorns d’aprenentatge no verbal (memorístics…).
 • Alteracions miofuncionals (causades per alteracions respiratòries, deglutòries o de mal posició dentària)
 • Trastorns de la veu

Logopèdia per adults

En l’edat adulta, aquesta capacitat de comunicar-nos es pot veure afectada per malalties degeneratives o per factors neurològics sent necessari treballar-ho.

Sol·licitar més informació

El centre Alar oferim atenció, acompanyament i tractament per adults que presenten:

 • Rehabilitació de trastorns de la parla i llenguatge relacionats amb lesió neurològica: post embòlia, ictus, traumatismes cranioencefàlics, etc.
 • Trastorns de la veu

Teléfono del bufete de abogados Comaposada